Enkätresultat: Nästan alla vårdnadshavare anser att småbarnspedagogiken i Sibbo har lyckats bra

Nästan alla svarare (98 procent) upplevde också att deras barn trivs inom småbarnspedagogiken i Sibbo.

– Mitt barn har trivts väldigt bra och alla anställda är mycket professionella. Dessutom verkar de ha ett genuint intresse för barnet och barnets lärande och utveckling samt för sin egen professionella utveckling. Det är lätt att lämna barnet på daghemmet när man vet att barnet drivs där och blir väl omhändertagen, lyder en av svararnas hälsning till tjänsterna för småbarnspedagogik.

Enkäten som var riktad till vårdnadshavarna fick sammanlagt 193 svar. I enkäten bad man vårdnadshavarna att för varje svar välja det vargansikte som bäst beskriver den egna åsikten: en uppriktigt glad varg, en leende varg, en allvarlig varg eller en ilsken varg. Det var också möjligt att skicka verbal respons till tjänsterna för småbarnspedagogik.

66 procent valde en brett leende varg omringad av hjärtan. 31 procent valde en leende varg. 3 procent valde en allvarlig varg och 0 procent valde en ilsken varg.
Så här svarade svararna i kundenkäten på frågan om hurdan personalens attityd är mot dem och barnet.

Nästan alla svarare (96 procent) var också nöjda med hur fostringsarbetet på enheten för småbarnspedagogik stöder fostringsarbetet i hemmet.

Ansökningsprocesserna och organiseringen av verksamheten under semestertider fick ris

En del av svararna gav ris om ansökningsprocessens snabbhet och tydlighet gällande en plats inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Av dem som svarade på enkäten valde 8 procent en allvarlig varg och 13 procent en ilsken varg som svar på frågan om ansökningsprocessen. Nästan 80 procent var dock också nöjda med ansökningsprocessens snabbhet och tydlighet.

Ris fick också informationen om beviljandet av en plats inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Totalt 28 procent av svararna var inte nöjda med den information som de fick om beviljandet av en plats inom småbarnspedagogiken för barnet.

-Informationen skulle kunna komma tidigare så man skulle kunna bekanta sig med stället, skrev en av svararna i sin hälsning till tjänsterna för småbarnspedagogik.

– Jag önskar att meddelandena via DaisyNet också skulle kunna läsas i mobilen, kommenterar en annan svarare frågan om informationen.

En del (13 procent) var missnöjda med organiseringen av verksamheten under semestertider. Totalt 33 procent var mycket nöjda med organiseringen av verksamheten under semestertider och 54 procent valde en leende varg som svar på denna fråga.

– Informationen om organiseringen under semestertider är dålig. På fredagen visste vi fortfarande inte vilket daghem som kommer att ersätta den ordinarie enheten på måndagen, vi var tvungna att ta reda på det själva”, berättade en av svararna.

En del av svararna önskade att barnet inte skulle behöva flytta till ett annat daghem under semestertiderna. Å andra sidan berättade vissa att deras barn gillade möjligheten att bekanta sig med ett annat daghem under semestertiderna, vilket också gav dem nya vänner. Även coronapandemin har inverkat på hur svararna har upplevt organiseringen av verksamheten under semestertiderna.

– Under coronatiden har det inte känts bra att flytta sitt barn till ett annat dejourerande daghem, berättade en av de svarande.

Mervi Keski-Oja, chef för småbarnspedagogik, berättar att man utgående från enkätsvaren begrundar möjligheterna att utveckla såväl ansökningsprocessen som organiseringen av verksamheten under semestertider.

– Vi utreder också hur vi skulle kunna genomföra de andra utvecklingsförslagen som presenterades i enkäten. Ett varmt tack till alla som svarade på enkäten! säger Keski-Oja.

 

Senast uppdaterad 08.03.2022