Enkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden har öppnats – ge respons om Sibbo kommuns sommarunderhåll under den gångna sommarsäsongen

Enkäten om sommarunderhållet har två delar

Enkäten om sommarunderhållet har två delar: gatuområden och grönområden. Du får gärna svara på dem båda eller bara på någondera av dem.

Den här länken leder till enkäten som kartlägger invånarnas nöjdhet med kommunens grönområden. Enkäten innehåller frågor om till exempel parkområden, sommarblommorna, lekparkerna, sopkärlen och den allmänna renligheten.

Den här länken leder till enkäten som kartlägger invånarnas nöjdhet med kommunens gatunät och gång- och cykelvägarna. Enkäten innehåller frågor om till exempel gatuområdenas skick och renlighet och arrangemangen vid gatubyggen.

Det är också möjligt att svara på enkäterna på papper. Hämta blanketten från och returnera den till någondera av SibboInfo-kundbetjäningspunkterna som finns i anknytning till biblioteken i Nickby respektive Söderkulla. Båda enkäterna är öppna fram till 30.11.2021.

Mer information:

Jere Loikkanen
Avdelningen för teknik och miljö
jere.loikkanen@sibbo.fi

Senast uppdaterad 12.11.2021