Enkäten om gatornas vinterunderhåll är öppen att svara!

 

Här nedan hittar du en länk. Bakom den öppnas Sibbo kommuns invånarenkät om nivån på vinterunderhållet.

Till enkäten. Enkäten är öppen att besvara fram till 13.7.2022.

För att kunna svara på enkäten måste du först välja det område vars vinterunderhåll dina svar gäller. På det här sättet kan resultaten av enkäten bättre riktas till eventuella åtgärder som svaren föranleder. De övriga punkterna får man svara på enligt eget omdöme.

Kom ihåg att trycka på knappen ”Färdig” när du vill skicka dina svar.

Tack för din tid!

Senast uppdaterad 22.06.2022