Enkät till vårdnadshavarna om tjänsterna för småbarnspedagogik

Du kan svara på webbenkäten via denna länk fram till 5.3.2023.

Vårdnadshavarna har fått information om kundenkäten via systemet Daisy för småbarnspedagogik. Tjänster för småbarnspedagogik genomför kundenkäten regelbundet. Enkätens resultat utnyttjas i utvecklingen av verksamheten, och resultaten av detta års enkät granskas även när servicenätplanen utarbetas.

Det krävs inte någon registrering för att svara på enkäten, och du kan svara på den även med en mobilapparat. Svaren behandlas konfidentiellt.

Senast uppdaterad 15.02.2023