En ny kurs i familjevård för äldre startar – ansök om en plats nu!

Sibbo kommun ordnar utbildning i familjevård för personer som är intresserade av verksamheten. Kursen börjar 22.2.2021. Utbildningen är avgiftsfri för Sibbobor. En kursavgift tas ut av deltagare från andra orter. Ansök nu om att bli familjevårdare! Ansökningarna ska lämnas in senast 5.2.2021. Utbildningen sker på finska. Vi hoppas att även svenskspråkiga personer deltar i utbildningen.

Kursens innehåll:

 • Information om familjevård
 • Stabilitet och kontinuitet ger trygghet
 • Åldern kommer inte ensam – sjukdomar och utmaningar i vardagen
 • En bra vardag för de äldre
 • Den äldre och familjen i förändring
 • Familjevårdarens ställning

Målet med utbildningen är att:

 • Hjälpa familjevårdaren att hitta de värden och verksamhetsprinciper som styr arbetet
 • Ge familjevårdaren och familjevårdsfamiljen grundfärdigheter att fungera som familjevårdare åt äldre människor
 • Garantera den vårdbehövande möjligheten att få en plats i de utbildade familjerna
 • Erbjuda en högklassig, trygg och pålitlig familjevård hemma, antingen hos familjevårdaren eller hos den äldre

I utbildningen ingår:

 1. skriftlig ansökan till utbildningen
 2. antagning till utbildningen
 3. kvällsföreläsningar, 6 st.
 4. hemuppgifter
 5. utvärderingsdiskussion i slutet av utbildningsprocessen

Ansökan kan fyllas i och skickas in elektroniskt senast 5.2.2021 via denna länk.

Du kan också spara blanketten i PDF-format, skriva ut och fylla i den och returnera den på papper. Pappersansökan ska skickas senast 5.2.2021 till adressen:
Handledare för familjevården
Tarja Valtonen
Jussasvägen 20, PB 7, 04131 Sibbo

 

Övriga frågor:

Tarja Valtonen, tfn 040 191 6069,  tarja.valtonen@sibbo.fi

 

 

Senast uppdaterad 05.07.2022