En anställd i Boxby skola smittad av coronaviruset – årsklasserna 0–4 i karantän

Närundervisningen för årskurserna 0–4 i skolan avbröts i morse när man fick kännedom om den eventuella exponeringen. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar ringer i dag alla personer som ska sättas i karantän. Den insjuknade personen har isolerats. Undervisningsgrupperna som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden.

Boxby skola är belägen i Box i södra Sibbo. Byskolan har sammanlagt cirka 80 elever. Alla skolor i Sibbo har utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta samt hur man förbereder övergången till distansundervisning.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer.  En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Senast uppdaterad 05.11.2021