Diskutera och lyssna! – Ungdomar och rusmedel -webinarium för föräldrar (3.6 kl. 17-19)

 

Oron över ungas välmående har blivit vanligare under korona-tiden. Begränsningarna som satts i kraft p.g.a. pandemin har till stor del riktat sig till ungdomar. Bland annat distansstudier, begränsning av hobby-verksamhet samt stängandet av ungdomslokaler, har påverkat ungas vardag på många sätt. Bland annat dåligt och störande beteende på ställen där ungdomar samlas, kan ses som tecken på illamående bland unga. Användning av rusmedel har upptäckts bland allt yngre barn och ungdomar och ämnet har väckt diskussion även i Sibbo.

Sibbo kommun och Östra Nylands polisinrättning ordnar i samarbete med Kondis ry, ett webinarium gällande ungas användning av rusmedel, torsdagen 3.6 kl. 17-19. Under webinariet får vi höra talturer från polisen, kommunens olika serviceformer samt erfarenhetsexperter.

Diskutera och lyssna! -webinariet förverkligas på nätet som ett Teams Live-evenemang. Evenemanget sparas och är tillgängligt att tittas på genom länken, upp till två veckor efter själva evenemanget.

Evenemanget är tvåspråkigt.

 

Ordet har, fr.o.m. kl. 17:

 

  1. Utbildad erfarenhetsexpert Kim Standertskjöld-Nordenstam

– Kim berättar om sin tid som droganvändare och användandets inverkan på hela hans liv/livskvalitet.

 

  1. Utbildad erfarenhetsexpert (Kondis ry), närstående, mamma Maria Thelen

– Maria berättar hurdan vardagen kan se ut då sitt eget barn använder droger, hurudana tankar som rör sig i huvudet och var man kan få hjälp och stöd.

 

  1. Sibbo kommuns ungdomstjänster Saska Sarnikorpi och Bodil Weckström

– Saska och Bodil berättar hur ungas rusmedelsanvändning och -kultur ser ut just nu från ungdomstjänsternas synvinkel.

 

  1. Sibbo kommuns elevvårds kuratorer

– Kuratorerna berättar om och diskuterar fenomenet ur kuratorsarbetets synvinkel.

 

  1. Östra Nylands polisinrättning, förebyggande verksamhetens brottsöverkonstapel Varpu Saapunki

– Varpu lyfter under sin del av webinariet fram polisens oro över ungas rusmedelsanvändning, samt hur föräldrar kunde förebygga problem relaterat till användningen.

 

  1. Sibbo kommuns socialservice för barnfamiljer, Emma Strömbäck och Katja Sipiläinen

– Emma och Katja berättar om verksamhetsprinciper och åtgärder, vad som händer efter att information om en ungdoms rusmedelsanvändning har nått dem.

Tiden för att titta på evenemanget i efterhand har gått ut!

Koordinator för förebyggande rusmedelsarbete:
Saska Sarnikorpi
saska.sarnikorpi@sipoo.fi
0406300439

 

I det här webinariet koncentrerar vi oss på rusmedelsanvändning bland barn och unga, gällande alkohol, droger, missbruk av mediciner etc.

Till slut besvarar vi ännu frågor av föräldrarna och diskuterar ämnen som väcker oro bland lyssnarna.

Senast uppdaterad 05.07.2022