Det första företagsforumet blickade in i Sibbos framtid

I forumet hördes fyra expertanföranden som lyfte fram Sibbos styrkor och möjligheter. Det anspråkslösa målet är att utarbeta världens bästa näringsprogram för Sibbobor.

I och med forumen utarbetas även Sibbo kommuns plan för hållbar turism. Tillställningen ordnades av Näringstjänster i Sibbo kommun och paneldiskussionen leddes av FCG.

Den första talaren var Timo Tyrväinen, chefsekonom i Climate Leadership Coalition. I sitt anförande talade han om framtidsutsikter för näringslivet i Finland. I sitt tal framhävde Tyrväinen ekonomiska frågor som fokuserade på klimatkriser, ekonomi och osäkerhet.

Den andra talaren var Petri Ovaska, regionchef i Nylands Företagare. Hans anförande fokuserade på framtidsutsikter ur Nylands företagares synvinkel.

Outi Ervasti, utvecklingschef i Nylands förbund, pratade om Nylands framtida möjligheter och utvecklingstrender. Hon lyfte också fram Sibbo kommuns möjligheter som en del av Nyland.

Till sist hördes Tarmo Aarnio, samarbetsdirektör i KUUMA-regionen, som lyfte fram KUUMA-regionens framtida möjligheter. Han framförde även Sibbo kommuns styrkor som en del av KUUMA-regionen.

Forumet kulminerade i en paneldiskussion med kvällens talare och kommundirektör Mikael Grannas.

Utarbetandet av näringsprogrammet fortsätter i de följande företagsforumen som ordnas i Topeliussalen 20.5 och 28.8 kl. 17–20. Det utlovas workshoppar som granskar Sibbo kommuns nuläge och skapar steg för hur processen ska framskrida.

 

 

Senast uppdaterad 07.03.2024