Den kommunala servicen sommaren 2023

Ämbetsverkets kanslier och förvaltningsbyggnaden Sockengården, Klockarbackavägen 2, är stängda 3.7–28.7.2023.

Sibbo kommuns kundtjänst SibboInfo Nickby som även ansvarar för kommunens växel, HRT:s serviceställe och FPA:s distansservice är öppet under hela juli månad. SibboInfo betjänar i samma utrymmen som Nickby bibliotek mån.-tors. 8–16, fre. 8–14.

SibboInfo Söderkulla är stängd hela julimånad.  Samma vecka då skolan börjar, 7-11.8.2023, betjänar vi hela veckan också i Söderkulla må-to 8-16, fre 8-14.

Laddningen av HRT:s skolkort börjar i Nickby serviceställe den 3.7.2023.

Protokollen finns framlagda på kommunens allmänna informationsnät www.sibbo.fi. Kommunens registratur är öppen som normalt även under sommaren.

Skoltransport

Skoltransportens servicenummer stänger på fredag 30.6.2023 kl. 13.00. Servicenumret betjänar kunder igen fr.o.m. 1.8.2023 på vardagar kl. 12.00-13.00. Samma sommaravbrott gäller för skoltransportförfrågningar via Mina tjänster.

Anmälan till skolan (Anmälan till grundläggande utbildning) kan skickas via Mina tjänster under hela sommaren. Observera dock att ansökningar som lämnats in under juli månad behandlas från och med 3.8.2023.

Biblioteken

Sibbo bibliotek har sommaröppet 1.6–31.8.2022 enligt följande:

Huvudbiblioteket

mån.– tors. 9–19
fre. 9–16

Midsommaren
tors. 22.6. 9–16
23-25.6. stängt

Söderkulla bibliotek

Betjäningstider
mån.–ons. 10–18
tors.–fre. 10–16

Meröppetbiblioteket
mån.–ons. 7–10 & 18–21
tors. 7–10 & 16–21
fre. 7–10
lör. 7–14
sön. 10–14

Midsommaren
tors. 22.6. 9–16
fre.-lör. 23.–24.6. stängt

Inget meröppet lör.-sön. 1-2.7. p.g.a. storstädning i biblioteket

Sibbo institut

Sibbo instituts kansliet är öppet tills 22.6.2023 mån.–tors. kl. 9.00–11.30 och 12.00–14.00. Kansliet har sommarstängt 26.6. –31.7.2023. Institutets kundtjänst telefon tfn 09 2353 6004 dejourerar mån.–fre. kl. 9.00–11.30.

Daghemmen och förskolorna

Daghemmen är normalt öppna i juni. Unden dejourtiden, 3.7 – 30.7.2023, håller bara de dejourande daghemmen öppet. Dejourerande daghemmen i Sibbo är:
Söderkulla område: Hansaksen päiväkoti (Hansasvägen 3, 01150 Söderkulla)
Nickby område: Metsätien päiväkoti (Skogsvägen 12, 04130 Sibbo)

Daghemmen och förskolorna börjar sin verksamhet i egna utrymmen fr.o.m. mån. 31.7.

Daghemsföreståndare under dejourtiden:

vk 27

Hansaksen päiväkoti: Ritva Lindwall 040 627 6743
Metsätien päiväkoti: Hanna Borgström 040 626 7801 (viceföreståndare)

vko 28

Hansaksen päiväkoti: Liisa Salmo 040 184 5474
Metsätien päiväkoti: Nina Laine 040 159 4607

vko 29

Hansaksen päiväkoti: Liisa Salmo 040 184 5474
Metsätien päiväkoti: Nina Laine 040 159 4607

vko 30

Hansaksen päiväkoti: Liisa Salmo 040 184 5474
Metsätien päiväkoti: Nina Laine 040 159 4607

Parkmåltid

5.6–4.8.2023 vardagar kl. 10–13. Lunchen serveras kl. 11.30-12.00.

Söderkulla: Tasträsk bystuga, Tasbyvägen 22 01150 Söderkulla
Nickby: Wessman-huset, Stora Byvägen 8 04130 Sibbo

Kommunen bjuder alla under 18-åriga barn och unga på gratis sopp- eller gratänglunch. Barn under skolåldern äter tillsammans med sin vårdnadshavare eller annan ansvarsperson.
Kom ihåg att ta med egna kärl. Mer information om parkmåltiderna på den här länken.

Nickby ungdomsgård

Öppethållningstider i juni (för alla åldrar)
Mån. 16–21
Ons. 16–21
Fre. 16–22

Öppethållningstider i juli (för alla åldrar)
Mån. 13–21

Ti 8-16
Ons. 13–21

To 8-16
Fre. 14–22

Nickby ungdomsgård är stängd 1.-20.8.2023

Ungdomsutrymmet Pleissi

Öppethållningstider i juni
Mån. 16–21
Ons. 16–21
Fre. 16–22

Ungdomsutrymmet Pleissi är stängd 1.7.–20.8.2023

Idrottstjänster

Allaktivitetshallen, även motionssal stängt 23.6.-30.7.

Coworking-rum i Söderkulla gård

Sibbo kommuns coworking-rum i Söderkulla gård är stängda 19.6-30.7.2023.

Byggnadstillsynen

I lovberedning och anknytande rådgivning är det uppehåll 3.7 – 6.8.2023.

Byggnadsinspektörernas telefondejour har öppet under de här veckorna måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10–11 enligt följande:

19.6–12.7.23, Jenny Isaksson, tfn 040 191 4523

19.-23.6.2023 och 3.-16.7.2023, Juho Eskelinen, tfn 050 476 9467

17.7.2023 ->, Olli Törne, tfn 050 071 7263

1.8.2023 ->, Jani Kilpiä, tfn 050 468 4223

Sibbo Vatten

Sibbo Vattens fakturering är stängt under tiden 10-31.7.2023.

Felanmälningar tfn 050 554 4538.

Teknisk jour 24 h

Telefonnummer 050 554 4538. Numret tar emot brådskande ärenden som gäller byggnader i kommunens användning, (exempelvis vattenläckage, elavbrott eller vandalism som kräver direkta åtgärder med mera).

Jouren tar inte emot icke-brådskade ärenden. Icke-brådskande ärenden kan skickas till lokalitetsförvaltningsenhetens mail: toimitilat@sipoo.fi.

Kommunens fastigheter

Felanmälningar angående kommunens fastigheter, tfn 050 554 4538.

Mätningstjänster

Utmärkning av byggnadsplats görs normalt.

Mätningen ska beställas 1–2 veckor före önskad tidpunkt på adressen mittauspalvelut@sipoo.fi.

Mötes- och trakteringstjänster

Sibbo Kommuns Mötes- och trakteringstjänster har stängt 3.7.-6.8.2023.

Biståndspunkten

Sibbo Kommuns biståndspunkt på gamla Sockengården har stängt 13.6.-6.8.2023.

Navigatorn Sibbo

Navigatorn Sibbo har stängt 26.6.-30.7.2023

 

Senast uppdaterad 20.06.2023