Den kommunala servicen sommaren 2021

Ämbetsverkets kanslier och Sockengården är stängda 5.7 – 30.7.2021.

Sibbo kommuns kundtjänst SibboInfo Nickby, HRT:s serviceställe och FPA:s distansservice är öppet under hela juli månad, men betjänar enligt ändrade öppethållningstider. SibboInfo betjänar i Nickby bibliotek mån.-tors. 8–16, fre. 8–14 i juli. Kommunens växel är öppen mån.-tors. kl. 8–16 och fre. kl. 8–14.

SibboInfo Söderkulla är stängd 5.7 – 31.7.2021.

Laddningen av HRT:s skolkort börjar redan i början av juli, närmare datum meddelas inom kort. Vecka 32 och 33, dvs. 9-20.8.2021, betjänar vi med förlängd öppethållning såväl i Nickby som i Söderkulla, enligt följande: mån.-ons. 8-18, tors.-fre. 8-16. Observera att vi har öppet också i Söderkulla alla dagar båda veckorna.

Protokollen finns framlagda på kommunens allmänna informationsnät www.sibbo.fi. Kommunens registratur är öppen som normalt även under sommaren.

Social- och hälsovårdstjänster

Man kan söka sig till coronavirustest som vanligt under sommaren: Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117.

Tidsbokningen till coronavaccinationerna betjänar som normalt under sommaren. Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Vuxensocialarbetet och förmånshandläggningen fungerar normalt hela sommaren.

Barnfamiljernas sociala arbete och barnskyddet har öppet normalt hela sommaren. Frågor som gäller barnfamiljer kan riktas till jourtelefonen på 09 2353 6013 vardagar kl. 9–15. Under kvällar, helger och veckoslut dejourerar Östra Nylands socialjour på 040 517 4194.

Munhälsovårdens tidsbeställning via telefon kl. 8–15.00 tfn 09 2353 6002. Tandläkare dejourerar tills kl. 15, efter det dejourerar Haartmanska sjukhuset/HNS, med tidsbokning kl. 14.00-21.00, tfn 09 471 71110.  I Nickby är munhälsovårdens kontor öppet mån.-fre. kl. 8–11.15 och kl. 12.30–15. Munhälsovårdens mottagning i Söderkulla är stängd 28.6 – 8.8.2021.

Då egna skolhälsovårdaren är på semester, når ni sommarhälsovårdaren per telefon, tfn 09 2353 6027, må-fre kl. 9-11.

Skolkuratorer och –psykologer

Under juni och juli har elevvården ett gemensamt servicenummer på vilket man når den jourhavande psykologen eller kuratorn då ens egna psykolog eller kurator är på semester. Elevvårdens sommarnummer är 09 2353 6016. Vi svarar alla vardagar kl. 12-14 fram till den 6 augusti.

Under tiden 19.-23.7. är telefonen stängd. Då kan du kontakta en skolhälsovårdare på numret 09-2353 6027 kl.9-11 alla vardagar.¨´

Biblioteken

Sibbo bibliotek har sommaröppet 1.6.–31.8.2021 enligt följande:

Nickby bibliotek

mån.-tors. 9–20
fre. 9–16
lör. stängt

Midsommar
tors.  24.6 9–16
fre. 25.6 Midsommarafton stängt
lör. 26.6 Midsommardag stängt

Söderkulla bibliotek

Betjäningstider mån.-ons. kl. 10–18 och tors. – fre. kl. 10–16

Meröppettider

mån. – ons. 7-10 & 18-21
tors. 7-10 & 16-21
fre. 7-10 & 16-18
lör. 7-18
sön. 10-18

Midsommar
fre. 25.6 Midsommarafton stängt
lör. 26.6 Midsommardag stängt

Sibbo institut

Sibbo instituts kansli har sommarstängt 7.6 – 29.7.2021. Institutets kundtjänsttelefon tfn 09 2353 6004 dejourerar 7.6 – 24.6.2021 kl. 10–11.30 och 12–14. Telefonbetjäning är stängd 28.6-29.7.2021.

Daghemmen och förskolorna

Daghemmen är normalt öppna i juni. Dejourtiden är 5.7 – 1.8.2021. Unden dejourtiden håller bara dejourande daghemmen öppet. Dejourerande daghemmen i Sibbo är:
Hansaksen päiväkoti (Hansasvägen 3, 01150 Söderkulla)
Nickby daghem (Norra skolvägen 3, 04130 Sibbo)

Daghemmen och förskolorna börjar sin verksamhet i egna utrymmen fr.o.m mån. 2.8.

Daghemsföreståndare under dejourtiden:

  • vk 27 Hansaksen päiväkoti, Ritva Lindwall +358 406276743; Nickby daghem, Camilla Sundberg +358 403576767
  • vk 28 Riitta-Kaisa Kosonen  +358504310210
  • vk 29 Heidi Innala +358 405447293
  • vk 30 Josefina Forsblom +358404879021

Parkmåltid

7.6-6.8.2021 vardagar kl. 11.30–12.00.

Söderkulla: Tasträsk bystuga, Tasbyvägen 22 01150 Söderkulla
Nickby: Banstugan, Stora Byvägen 38 04130 Sibbo

Kommunen bjuder alla under 17-åriga barn och unga på gratis sopp- eller gratänglunch. Barn under skolåldern äter tillsammans med sin vårdnadshavare eller annan ansvarsperson. Alla bör ha med sig egna kärl.

Nickby ungdomsgård

Nickby ungdomsgård är öppen för ungdomar i juni och juli.

Öppethållningstider:

7.6–23.6 (öppen endast för 13 år fyllda)
Mån. 16–21
Ons. 16–21
Fre. 16–22

28.6–30.7
Mån. 13–21
Tis. 11–16 (öppen för hela familjen)
Ons. 13–21
Tors. 11–16 (öppen för hela familjen)
Fre. 14–22

Byggnadstillsynen

I lovberedning och anknytande rådgivning är det uppehåll 5.7 – 6.8.2021.

Byggnadsinspektörernas telefondejour har öppet under de här veckorna måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10–11.

  • 26.7 –> Jani Kilpiä, tfn 050 468 4223
  • 5.7– 23.7 Jenny Isaksson, tfn 040 191 4523
  • 29.6– 30.7 Juho Eskelinen, tfn 050 476 9467

Sibbo Vatten

Felanmälningar tfn 050 554 4538.

Kommunens fastigheter

Felanmälningar angående kommunens fastigheter tfn 050 554 4538.

 

Senast uppdaterad 22.06.2021