Deltagande budgetering inleds i Sibbo – hur skulle du utveckla din närmiljö?

 

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som sammanfogar ekonomin med demokratin genom att ge invånarna en möjlighet att framföra sina idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget kommer att användas.

Förslagen borde ha som mål att öka gemenskapen, välmåendet eller trivsamheten i den egna boende- eller närmiljön. Idéerna kan lämnas in såväl via en webbplats vars adress meddelas senare som genom att fylla i och returnera en pappersblankett vid något av serviceställena SibboInfo i Nickby respektive Söderkulla under svarstiden 3.1. – 31.1.2022.

Det går att föreslå både enskilda anskaffningar och hela projekt förknippade med t.ex. fritidsmöjligheterna, tillställningar eller närmiljön.

– Sibbo kommun har reserverat 70 000 euro för att förverkliga invånaridéerna år 2022. Med pengarna strävar Sibbo efter att öka kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka samt att stödja livskraften i olika områden, säger tekniska direktören Ilari Myllyvirta.

Sibbo har i projektet delats in till nio separata områden. Idéerna riktas separat till områdena och den invånaridé som vunnit flest röster i området i fråga genomförs. Anslaget fördelas i princip jämnt mellan alla områden, vilket betyder att varje område får en pott på 8 000 euro av hela budgeten. Tack vare uppdelningen i separata områden kan alla Sibbobor framföra och rösta på idéer så nära den egna boendemiljön som möjligt och se hur de förverkligas.

– Kommuninvånarna i hela kommunen får under projekttiden jämlikt använda beslutanderätten om hur utvecklingspengarna används. Därför uppmuntrar jag alla kommuninvånare oberoende av ålder eller bostadsområde att aktivt framföra sina idéer och rösta på utvecklingsförslagen, säger projektplanerare Jere Loikkanen.

Deltagande budgetering genomförs i fem delfaser

Projektet #MittSibbo framskrider från och med januari i fem delfaser. Efter insamlingen av invånarnas idéer kommer man under våren att förhandsgranska idéerna, ordna en omröstning om dem samt bearbeta dem vidare. Sibbo kommun har förbundit sig till att genomföra de invånaridéer som vinner omröstningen innan utgången av år 2022.

Bekanta dig med projektet redan på förhand på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar, som du hittar bakom denna länk.

Skedena och tidsplanen för den deltagande budgeteringen.

Senast uppdaterad 21.12.2021