Delta i tillställningar som ordnas i augusti och påverka beredningen av Generalplan för Sibbo 2050!

För närvarande håller vi på att utarbeta en generalplan för Sibbo som siktar på år 2050. Generalplanen förutser och styr markanvändningen i kommunen under de kommande årtiondena. Nu uppmanar vi invånarna att lämna in respons på generalplanens strukturmodeller som beskriver potentiella utvecklingsförlopp för framtidens Sibbo. Respons samlas in med en webbenkät fram till 15.9.2023.

Vi ordnar också ett webbinarium, invånarmöten och popup-besök, och vi önskar att tillställningarna lockar rikligt med deltagare som kommenterar och diskuterar strukturmodellerna. Vi utarbetar den slutliga strukturmodellen utgående från den respons som lämnats in om de framlagda utkasten till strukturmodell under hösten 2023. Denna strukturmodell kommer att vidare styra utarbetandet av utkastet till generalplan.

Webbinarium, invånarmöten och popup-turné

Vid webbinariet den 10 augusti 2023 kl. 17 presenterar vi resultaten av invånarenkäten Sibbos story 2050 samt de alternativa strukturmodellerna för Generalplan för Sibbo 2050. Vid webbinariet får man ställa frågor. Webbinariet spelas in och är tillgängligt fram till 24.8.2023. Anvisningar för och länken till webbinariet publiceras på generalplanens webbplats.

Vid invånarmötena presenterar vi resultaten av invånarenkäten Sibbos story 2050 samt de alternativa strukturmodellerna. Vid tillställningen får du möjligheten att diskutera de alternativa strukturmodellerna och påverka beredningen av generalplanen till exempel genom att delta i frivilliga workshoppar. Vid tillställningen kan du utvärdera strukturmodellerna även genom att svara på en enkät. Vi ordnar invånarmöten enligt följande:

  • Söderkulla biblioteks entré, tisdagen den 15 augusti kl. 17–19 (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
  • Festsalen i Nickby, torsdagen den 17 augusti kl. 17–19 (Gamla vattentornsbacken 1, 04130 Sibbo)
  • Talman koulu, torsdagen den 24 augusti kl. 17–19 (Satotalmavägen 17, 04240 Tallmo)

 

Generalplan för Sibbo 2050 -popup-turné ordnas i månadsskiftet augusti–september. Generalplanens popup-turné består av korta besök på olika håll i Sibbo. Tidtabellen för turnén preciseras i början av augusti. Du kan föreslå ett evenemang eller en plats som skulle passa för besöket genom att kontakta generalplaneraren Jani Arponen (jani.arponen(at)sibbo.fi) senast den 6 augusti.

Välkommen att delta i beredningen av den nya generalplanen för Sibbo!

Länkar:
Webblats för generalplan för Sibbo 2050
Strukturmodellutkaster för generalplan
Utvärdera strukturmodellerna

Senast uppdaterad 01.08.2023