Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

Säkerhetsenkäten kan besvaras under tiden 14.9–4.10.2020 på webbadressen: https://webropol.com/s/turvallinenarki

Frågeformulär i pappersform delas ut på kommunens serviceställen SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla.

Tilläggsinformation:
utvecklingschef Santeri Pohjolainen, Östra Nylands räddningsverk
santeri.pohjolainen@borga.fi, tfn 040 159 3237

Senast uppdaterad 05.07.2022