Coronavaccinationerna framskrider − Tidsbokningen öppnas för grundfriska Sibbobor i åldern 55−59 år

Tidsbokning via webbtjänsten eller per telefon

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Utöver de personer som hör till den ovanstående gruppen kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination.

Sibbobor som står i tur att vaccineras:

 • Sibbobor som i år fyller 70 år och äldre (dvs. personer födda 1951 eller äldre, såväl grundfriska personer som personer som hör till riskgrupper) samt i samma hushåll boende närståendevårdare.
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla personer i åldern 60−69 år (dvs. personer födda 1952−1961, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2 ):
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Alla personer i åldern 55−59 år (dvs. grundfriska personer födda 1962–1966).
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid från och med onsdag 28.4.
 • Personer i åldern 18–59 år som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1),(personer födda 1962–2003).
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
 • Personer i åldern 16–17 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda 2004 och de personer födda 2005 som redan har fyllt 16 år).
  Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.

Vaccineringen framskrider i rask takt

Vaccineringen i Sibbo framskrider för närvarande i rask takt. Över 90 procent av personerna över 70 år har redan vaccinerats en gång och cirka 80 procent av personerna i åldern 65–69 har fått sin första vaccindos. Nästan 40 procent av personerna i åldern 60−65 år har fått den första injektionen. Cirka 2 procent av Sibboborna har fått den andra vaccindosen.

– Nya vaccinationsgrupper öppnas i takt med att vi får vaccin till Sibbo och beroende på hur aktivt de grupper som står i vaccinationstur bokar tider. Om tidsbokningarna av de grupper som står i tur att vaccineras börjar minska, öppnas tidsbokningen för följande grupp fastän vaccineringen av den föregående gruppen fortfarande pågår. Genom detta förfarande vill vi förhindra att vaccinationstider blir outnyttjade. Vaccinationerna i de östnyländska kommunerna har framskridit ungefär i samma takt. Ibland har Sibbo först öppnat vaccineringen för en ny grupp, ibland någon annan kommun, men i genomsnitt förekommer det inte några stora skillnader mellan Sibbo och grannkommunerna, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Vaccineringen av den grundfriska vuxna befolkningen framskrider stegvis med början från den äldsta åldersgruppen vidare till de yngre åldersgrupperna. Tidsbokningen för följande grupp, dvs. 50−55-åringar, torde inledas i början av maj. Sibbo kommun informerar när tidsbokningen öppnas för nya vaccinationsgrupper på kommunens webbplats och via medierna.

Vaccinationsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccinationer finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbplatsen hittar du också mer information om vaccinerna, vaccinationsställena i Sibbo och om hur man bokar tid.

65−69-åringar kan få Pfizer-Biontechs vaccin i stället för AstraZenecas vaccin i maj

För närvarande vaccineras alla andra grupper med Pfizer-Biontechs vaccin än 65−69-åringarna, som får AstraZenecas vaccin. THL har meddelat att också 65−69-åringar från och med maj kan få mRNA-vaccin (såsom Pfizer-Biontechs vaccin), om den som ska vaccineras så önskar.

Denna valfrihet gäller endast de 65−69-åringar som får sin första vaccindos. Den andra vaccindosen till personer som fyllt 65 år ges med samma vaccin som den första dosen. Man kan avvika från detta förfarande endast av särskilda skäl till exempel om personen fått någon allvarlig allergisk reaktion i samband med den första dosen. Om du alltså är över 65 år och har fått din första vaccindos med AstraZenecas vaccin, får du också den andra vaccindosen med AstraZenecas vaccin.

I fortsättningen, från och med den 3 maj, kommer bokningen av alla tider även för denna åldersgrupp att riktas till Pfizer-Biontechs vaccin . Om den som ska vaccineras vill boka tid till AstraZenecas vaccin efter den 3 maj, ska hen boka tid per telefon och framföra sitt önskemål i samband med tidsbokningen. I åldersgruppen 65−69 år finns det fortfarande cirka 200 Sibbobor som inte har vaccinerats.

Till personer under 65 år påbörjas nya vaccinationsserier bara med mRNA-vaccin (t.ex. Pfizer-Biontech). Personer under 65 år, som hunnit få första vaccindosen med AstraZenecas vaccin, får andra vaccindosen med mRNA–vaccin. En person under 65 år kan alltså inte välja att få AstraZenecas vaccin åtminstone för närvarande.

Länkar:

Tidsbokning: coronavaccinbokning.fi
Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi.
THL: Vaccinationsordning för riskgrupper
THL: Information om AstraZenecas covid-19-vaccin
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin
THL:s meddelande 21.4.2021: Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras – åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består
THL: Coronavaccinationstäckning per åldersgrupp i Sibbo

 

Senast uppdaterad 27.04.2021