Café Emilie i huvudbiblioteket tar paus tillsvidare

– Caféet betjänar kunderna på normalt sätt fram till jul och tar därefter en paus. Efter att arbetet med att renovera och förnya Topeliussalen har färdigställts bedöms huruvida caféet kommer att återuppta sin verksamhet, säger sysselsättningschef Lassi Puonti.

Renoveringen av Topeliussalen som enligt planerna ska inledas nästa år skulle i hög grad påverka caféets verksamhet och trivsel. Café Emilie är beläget i samma byggnad som huvudbiblioteket och Topeliussalen, helt intill Topeliussalen. Även coronapandemin har påverkat caféets verksamhet och antalet kunder har minskat betydligt.

Café Emilie inledde sin verksamhet i slutet av år 2018 i samband med att saneringen av huvudbiblioteket i Nickby färdigställdes. Caféet betjänar fram till jul, måndag–torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15.

Senast uppdaterad 12.05.2021