Byggande av ett höghus orsakar ändringar i gång- och cykeltrafiken längs Nya Borgåvägen i Söderkulla

Såsom framgår av vägvisaren invid stängs lättrafikleden av på en sträcka på knappt 200 meter. Ändringarna påverkar gång- och cykeltrafiken på Nya Borgåvägen. En ersättande omväg för fotgängare och cyklister ordnas längs sandvägen norr om byggarbetsplatsen.

Skylt som visar hur gång- och cykellederna ändras.

Senast uppdaterad 21.07.2021