Bli parkfadder och delta i skötseln av den gemensamma närmiljön!

 

Parkfadderverksamheten organiseras av kommunen och erbjuder ivriga och aktiva invånare en möjlighet att till exempel städa parker och sköta växter. Du kan själv välja var du vill arbeta, till exempel i en park, en lekpark eller på en naturstig som är viktig för dig.

Parkfadderverksamheten lämpar sig ypperligt också för grupper. Kommunen välkomnar också skol- och daghemsgrupper, organisationer och lokala föreningar att delta i verksamheten.

Som parkfadder kan du tillbringa tid utomhus och träffa likasinnade, samtidigt som du bidrar till naturens välbefinnande genom att bland annat rensa bort främmande växtarter.

Gör så här

Du kan komma med i parkfadderverksamheten genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten nedan. Du kan också direkt ta kontakt med parkfadderhandledaren. Om ni vill anmäla er som grupp, ta direkt kontakt med parkfadderhandledaren.

Läs mer om Sibbos parkfadderverksamheti Parkfadderhandboken via denna länk.

Mer information:

Anmälningsblanketten: Maptionnaire

Parkfadderhandledare: Anu Estamaa

e-post: anu.estamaa@sibbo.fi

 

 

Senast uppdaterad 05.04.2022