Besök på boendeenheter för äldre och på Akut- och rehabiliteringsavdelningen

Anvisningarna

 • Sibbo kommun vill möjliggöra att våra invånare och patienter även i dessa pandemitider har möjlighet att träffa de personer som är viktiga för dem.
 • Alla besök planeras enligt gällande pandemirekommendationer i vårt område.
 • Det rekommenderas att besök med närstående ordnas utomhus, men även besök inomhus är tillåtna.
 • Man ska komma överens med personalen om alla besök på förhand. Personalen instruerar besökare före och under besöket så att det kan förverkligas på ett tryggt sätt. Kontakta den boendeenhet/avdelning där er anhörig bor/vårdas för att komma överens om ett besök.
 • Ni kan ta er anhörig ut för en promenad, eller hen kan göra ett hembesök hos er.
 • Man får inte komma på besök om man inom 10 dagar kommit från ett sådant land att 10 dagars karantän rekommenderas (t.ex. från Sverige).
 • Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom (hosta, snuva, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk) eller magont/diarré.
 • Kom ihåg god handhygien. Samtliga besökare ska desinficera sina händer före och efter besöket samt vid behov även under besöket.
 • Gåvor, blommor och kort är tillåtna men besökarna ska komma ihåg god handhygien när de överräcker dem.
 • Besökarna ska använda näs-munskydd under hela besöket. Enhetens eller avdelningens personal ger varje besökare ett kirurgiskt näs-munskydd.
 • Håll 1–2 meters avstånd till både personal och övriga boende/patienter under hela besöket.
 • Endast två besökare per gång tillåts. Personalen möter besökarna vid dörren och visar vägen. Besöken sker i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum.
 • Även barn får komma på besök. Barn som är i skolåldern eller äldre ombes använda näs-munskydd om det bara är möjligt.
 • De boendes födelsedagar kan firas med en liten fest med ett begränsat antal närstående (1–3 personer om festen ordnas i den boendes rum, och med ytterligare några personer om festen ordnas i en större lokal). Under kaffestunden får gästerna avlägsna munskyddet bara för en kortare tid (under 15 minuter). Även då ska man se till att iaktta säkerhetsavståndet. Kontakta enhetens personal i god tid före festdatumet för att komma överens om ett besök.
 • Vid behov diskuterar personalen med de anhöriga och gör en riskbedömning för att hitta trygga lösningar i just deras situation. Då beaktas risken för eventuell exponering, deltagarantalet, lokalens storlek, möjligheten till att iaktta säkerhetsavstånden osv.

Senast uppdaterad 27.11.2020