Behandlingen av skolskjutsärenden framskrider

Vårdnadshavarna kan se besluten gällande ansökningar om skolskjuts i Wilma. När du har loggat in i Wilma via din webbläsare ser du beslutet via menyn. Välj ”Ansökningar och beslut” under de tre punkterna i menyn. För att se det exakta färdmedlet i Wilma, välj ”Blanketter” i menyn under de tre punkterna och sedan ”TIETO Skolskjuts (vårdnadshavare)”.

Om eleven åker taxi finns detaljerade instruktioner om hur man använder MunApp i Wilma-meddelandena som publiceras den 4 augusti och den 18 augusti 2023. Vårdnadshavarna ombeds vara i kontakt med skolsekreteraren på den egna skolan vid eventuella problem med appen.

Observera att bildningsutskottet har uppdaterat sin linjedragning om farliga skolvägar den 14 juni 2023. Denna linjedragning har följts i beslut som fattats sedan den 15 juni. Du hittar linjedragningen på sibbo.fi via länkarna på sidan om skoltransport under ”Farliga skolvägar i Sibbo”.

 

Senast uppdaterad 24.08.2023