Barnatillsyningen i Sibbo kommun överförs till Östra Nylands familjerättsliga enhet 1.1.2021

I fortsättningen har barnatillsyningsmannen mottagning på Nickby social- och hälsostation ungefär två gånger i månaden. Övriga tider betjänar mottagningen i Borgå. I samband med tidsbeställningen lönar det sig att nämna att man vill ha en mottagningstid i Nickby.

Barnatillsyningsmannen utreder faderskapet när ett barn föds utanför äktenskap samt ger råd till föräldrarna vid separation och hjälper dem att utarbeta avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen bekräftar också de avtal som föräldrarna ingår med varandra och ser till att avtal som rör barnet utarbetas i enlighet med barnets intresse.

Kontaktuppgifter och tidsbeställning till Östra Nylands familjerättsliga enhet

Konstfabriksgatan 4 C, 3 vån., 06100 BORGÅ
Tidsbeställning må–to kl. 9–11
tfn 019 520 4991
i-u.perheoikeudellinen@porvoo.fi
Webbplats: https://www.borga.fi/ostra-nylands-familjerattsliga-enhet

Senast uppdaterad 03.12.2020