Avvikelser i servicetiderna på Nickby social- och hälsostation torsdag 2.6.2022

Såväl jouren som den icke-brådskande skötar- och läkarmottagningen stänger undantagsvis redan kl. 12.00. Telefontjänsten för jourärenden och tidsbokning på numret 09 2353 6001 är också stängd under eftermiddagen.
I mycket brådskande ärenden kan du kontakta chefläkaren på numret 040 191 4183. I nödsituationer ska du ringa 112. I ärenden som kräver akut vård på kvällen kan du som vanligt kontakta Jourhjälpen på numret 116 117.
Mun- och tandvården, röntgen, laboratoriet, avdelningen Regnbågen och Akut- och rehabiliteringsavdelningen har normala öppettider även på torsdagen den 2 juni 2022.

Senast uppdaterad 06.07.2022