Avbrott i vattendistributionen i Mårtensby

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart

Sibbo Vatten
tfn 0505544538

Senast uppdaterad 05.10.2022