Årets kulturpris 2023 går till Sibbo Spelmanslag

Sibbo Spelmanslag är känd för att spela traditionell spelmansmusik, så som den spelades för hundra år sedan. Gruppen leds av Eeva-Liisa Hannu.

”Sibbo kommuns kulturpris delas årligen till en person eller en förening inom den kreativa branchen som har bidragit till kulturlivet i Sibbo. Årets pristagare kan beskrivas med följande ord: Musik är en del av oss, en del av mänskligheten. Det skapar en koppling och för oss nära det som är viktigt för oss. Musik ger energi eller lugnar, ger glädje eller tröst, tar oss till andra kulturer eller binder oss till vår egen kultur. Musik förenar oss, den berättar om vår tid, den berättar vår historia. Nerskrivna noter och inspelningar gör musiken lättillgänglig, men det har inte alltid varit så. Folkmusik har gått i arv både muntligt och via minnen från en generation till en annan. Detta dyrbara arv har nedtecknats av mottagaren av årets kulturpris. Sibbo Spelmanslag vårdar och håller Sibbos egen historia vid liv, ett kulturarv som annars redan hade försvunnit, säger Satu Pärssinen, ordförande för fritidssektionen.

Kulturpriset tilldelades Sibbo Spelmanslag vid kommunens självständighetsfirande i Topeliusalen.

Sibbo spelmanslag framträder. Flera musiker spelar tillsammans.

 

 

Senast uppdaterad 05.12.2023