Ansökan om skolskjuts för läsåret 2022-2023

Alla nuvarande 3:e och 6:e klassare ska ansöka om skolskjutsförmånen för nästa läsår, även om skolresans längd eller annan motivering fortsätter att berättiga till förmånen. Blivande förstaklassare får separata instruktioner om hur man ansöker om skolskjutsförmånen.

I skolskjutsförmånen ingår taxiskjuts och HRT-resekort. Instruktioner för att fylla i ansökan finns på: www.sipoo.fi/sv/tjanst/skoltransport .

Senast uppdaterad 16.03.2022