Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2021–2022

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2021–2022 ordnas 7.4-30.4.2021. Ansökningsblanketten finns på Wilma. Blanketten hittas på framsidan i Wilma. Tryck på Menu rubriken uppe i övre kanten (tre streck) och sök under ”Blanketter”. Observera att det inte går att fylla i blanketten via mobiltelefonens Wilma applikation.

Till morgon- och eftermiddagsverksamheten tas anmälningar emot av elever som nästa läsår går i första och andra klass samt elever i årskurserna 3–6, för vilka ett beslut om särskilt stöd gjorts. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är frivillig och avgiftsbelagd.

Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamheten

Senast uppdaterad 05.07.2022