Anmälan till skolan läsår 2023-2024

 

Anmälan till skolan 

Anmälan till skolan i Sibbo ska göras under tiden 22.11–11.12.2022. Vårdnadshavarna bekräftar barnets skolplats eller anhåller alternativt om sekundär skolplats elektroniskt i Wilma på adressen https://sipoo.inschool.fi. 

Vårdnadshavare som har sitt barn i kommunal eller privat förskoleundervisning i Sibbo ska bekräfta skolplatsen i Wilma under tiden 22.11–11.12.2022. 

De vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern och inte har användarkoder till Wilma i Sibbo kommun får ett brev hemskickat vecka 47. Brevet innehåller information om barnets primära skolplats enligt hemadressen och anvisningar om hur platsen ska tas emot.   

 

Anmälan till skolan i Wilma 

Blanketten som är avsedd för anmälan till skolan finns på Wilmas framsida. Klicka på Menu i övre hörnet (tre streck) och välj blanketten under rubriken ”Blanketter”. Blanketten är tillgänglig endast då man loggar in via en webbläsare. Om ni saknar användarkoder till Wilma i Sibbo eller om ni har problem med koderna, kontakta Wilma-helpdesk, wilma.helpdesk(at)sipoo.fi. 

 

Om ni nyligen har flyttat/kommer att flytta till Sibbo 

Om barnet inte har varit skriven i Sibbo men vill börja i skola i Sibbo, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till skolan på Sibbo kommuns webbplats i webbtjänsten Mina tjänster. Välj först ”Utbildning” och sedan ”Anmälan till grundläggande utbildning för inflyttare”. Webbtjänsten Mina tjänster kan användas också då användarkoderna till Wilma saknas. 

Introduktionsbesök till skolorna ordnas i slutet av våren. Information om besöken meddelas via Wilma.   

 

Beslut om närskola och möjligheten att ansöka om en plats i sekundär skola 

Beslutet om närskola delges i Wilma i februari-mars. Ansökan om en plats i sekundär skola ska lämnas in senast 31.3.2023 och beslutet delges under april månad. Nästa möjlighet att ansöka om en plats i sekundär skola är senast 31.5.2023 och besluten delges under juni månad. 

 

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet  

Ansökningstiden för morgon- och eftermiddagsverksamheten under läsåret 2023–2024 är 20.3-7.4.2023. Ansökningsblanketten finns i Wilma.
Mer information: https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/morgon-och-eftermiddagsverksamhet-inom-den-grundlaggande-utbildningen/ 

 

Skolskjuts 

Ansökan om rätt till skolskjuts under läsåret 2032–2024 görs under tiden 20.3-7.4.2023. Ansökningsblanketten finns i Wilma. Mer information om ansökan och skolskjutsprinciperna: https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/skoltransport/ 

 

Anmälan till förskoleundervisning 

Anmälan till förskoleundervisningen sker via programmet Daisy och Tjänster för småbarnspedagogik informerar separat om detta. 

 

Mer information om anmälan till skolan: Ledningens assistent Mikaela Hutukka, tfn 040 191 4293, mikaela.hutukka(at)sibbo.fi 

 

Senast uppdaterad 15.11.2022