Anläggningsarbetet av lät trafikleden som ska byggas mellan Herrgårdsbrinken och Paipisvägen startar i slutet av veckan

Byggarbetsplatsens avgränsning framgår av den medföljande vägledande kartbilden. Boende som rör sig i närheten av området uppmanas att iaktta allmän försiktighet.

Tilläggsinformation:

Kari Ojamies
kari.ojamies@sibbo.fi

Senast uppdaterad 28.10.2021