Ändringar i arrangemangen för gång- och cykeltrafiken vid Nya Borgåvägen i Söderkulla – en tillfällig skyddsväg har tagits i bruk

 

För att göra den tillfälliga skyddsvägen så säker som möjligt har man placerat både varnande trafikskyltar och varningsljus vid körfilerna på Nya Borgåvägen. Hastighetsbegränsningen för bilisterna har också sänkts i området.

Den tillfälliga skyddsvägen kompletterar arrangemangen som redan tidigare funnits i området. Fotgängare och cyklister kan fortfarande använda den omväg norr om byggarbetsplatsen som togs i bruk i juli. Ovan nämnda arrangemang beror på byggarbetet. De gäller gång- och cykeltrafiken och förväntas vara i kraft fram till slutet av innevarande år.

Senast uppdaterad 02.09.2021