Andra stadiet övergår till turvis när- och distansundervisning i Sibbo

– Den långvariga distansundervisningen börjar synas i elevernas lärresultat och de negativa konsekvenserna hopar sig också i övrigt för de elever som är i en svagare ställning. Med turvis när- och distansundervisning kan vi ordna undervisningen på ett coronasäkert sätt och samtidigt minska de olägenheter som distansundervisningen orsakar eleverna, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Genom att alternera mellan när- och distansundervisning kan eleverna hålla ordentliga säkerhetsavstånd till varandra och det finns gott om utrymme i lokalerna. Rekommendationen om att använda munskydd i läroanstalterna på andra stadiet gäller också såväl för eleverna som för personalen.

Sibbo har redan tidigare beslutat att ordna delvis närundervisning för gymnasieeleverna som förbereder sig inför studentskrivningarna. Abiturienterna fortsätter ännu med närundervisning men för säkerhets skull övergår de till distansundervisning två veckor innan studentskrivningarna inleds.

Eleverna får detaljerad information om de praktiska arrangemangen direkt av läroanstalterna.

 

 

Senast uppdaterad 05.02.2021