65–69-åriga kan i undantagsfall välja Pfizer-Biontech i stället för AstraZeneca som boostervaccin

I Sibbo får de 65–69-åriga samt de som fyller 65 år i år (födda 1952-1956), vars vaccination har inletts med AstraZenecas vaccin, också AstraZeneca som boostervaccin. Om det finns behov att byta boostervaccin till Pfizer-Biontechs vaccin ska man avboka tiden enligt instruktionerna i tidsbokningstextmeddelandet eller per telefon och boka en ny tid genom att ringa tidsbeställningsnumret. Vi bokar den första lediga tiden till Pfizer-Biontechs vaccin för den som har önskat att byta vilket innebär i praktiken att doseringsintervallen förlängs med 1-3 veckor.

Vaccinet kan inte bytas ut på vaccinationsplatsen. Om bytet aktualiseras först på vaccinationsplatsen så får man en ny vaccinationstid senare.

Senast uppdaterad 24.05.2021