20 sökande till tjänsten som utbildningsdirektör och 11 till tjänsten som samhällsdirektör i Sibbo kommun

Rekryteringen av de två sektordirektörstjänsterna fortsätter med intervjuer. Kommunstyrelsen utsåg intervjugrupper som kallar toppsökandena till intervju. Avsikten är att kommunstyrelsen sammanträder till ett extra möte senare i juni för att välja sektordirektörerna. Tidpunkten för mötet fastställs inom kort.

Följande personer sökte tjänsten som samhällsdirektör:

Andersson Albert, Helander Henna, Hellberg Johan, Karlsson Kim, Kujala Anna-Riitta, Kulhelm Hannu, Laine Timo, Luukkonen Petri, Nordström Janne, Roselius Erica, Sjöroos Pia

Följande personer sökte tjänsten som utbildningsdirektör:

Eränpalo Tommi, Huotari Auvo, Jaatinen Anna-Mari, Kangas-Pusa Katri, Kilpiä Ville, Kinnunen Mikko, Kokko Pia, Kononen Marja, Korhonen Arja, Lipponen Marko, Nevalainen Marko, Nyberg Kasper, Ollikainen Hannu, Sorri Jaana, Sulander Salme, Tenhunen Timo, Tuisku Jarko, Vepsä Katri, Villanen Stefan, Yliniemi Atte

Sökandet efter sektordirektörer grundar sig på en organisationsreform vars mål var att efter välfärdsområdesreformen bygga upp en fungerande organisationsstruktur, som stödjer ett smidigt utförande av arbetet. Sibbo kommuns organisation förnyades 1.5.2023. Nuförtiden har kommunen fem sektorer: småbarnspedagogik, utbildning, samhälle och miljö, vardag och fritid samt koncerntjänster. Organisationsreformen medför inga ändringar eller störningar i kommuninvånarnas tjänster.

Tjänsterna som direktör för småbarnspedagogik och direktör för vardag och fritid besattes redan tidigare genom en överföring av tjänsterna. Koncerntjänsterna leds av kommundirektör Mikael Grannas. Kommunstyrelsen beslutade föreslå att tjänsterna som utbildningsdirektör och samhällsdirektör lediganslås offentligt eftersom det enligt en intern förfrågan och helhetsbedömning inte fanns förutsättningar för att överföra tjänsterna.

Senast uppdaterad 06.06.2023