Lokal | Kafé, Jussasvägen 14, Sibbo

Nickby social- och hälsostation har en liten kafélokal som är belägen i omedelbar närhet av huvudingången inne i byggnaden. Kaféet betjänar under social- och hälsostationens öppettider (vardagar under dagen, inte kvällar eller helger). Kunderna är bland annat kommuninvånare som besöker byggnaden samt social- och hälsostationens personal. Kaféet har inget tillredningskök.

Uppgifter om objektet

Typ av lokal: Affärslokal
Lokalens yta: 53
Hyra: 650 € (alv 0%)
Hyresgaranti: 1300 € (alv 0%)
Utrustningsförteckning: Köksapparater och hushållsmaskiner samt möbler (första inredning). Hyresgästen skaffar själv specialutrusning. Terrass. Lagerutrymme i källaren. Personalrum.
Övrig tilläggsinformation: I hyran ingår värme, vatten och el samt fastighetsskötsel. Hyrestagaren svarar själv för servicen av köksappaterna och eventuella tilläggsanskaffningar.
Ledig:
Startdatum förhandlingsbart