Teknisk jour

Tekniska jouren sköter akuta fel och situationer som uppstår i Lokalitetsförvaltningens byggnader i Sibbo kommun.

Även Sibbo Vattens kunder kan kontakta journumret om vattentrycket plötsligt sjunker eller om det förekommer färg- och/eller smakfel i kallvattnet och vattnet inte blir normalt trots att man låter det rinna en god stund.

Tekniska jourens telefonnummer är 050 554 4538. Numret betjänar 24/7.
I nödsituationer (t.ex. brand) ska du alltid först ringa nödcentralen på numret 112.