Lokalitetsförvaltningens fastigheter

På den här sidan hittar du grundinformation om största delen av Sibbo kommuns lokaler och lagerbyggnader. Byggnaderna har delats i grupper enligt deras huvudsakliga användningsändamål.

I samband med information om byggnaderna beskrivs på allmän nivå om byggnaden är tillgänglig. Man ska dock beakta att detta betyder i princip att om en rörelsehindrad person kan ta sig in i byggnaden och om det finns en tillgänglig toalett för rörelsehindrade. För äldre byggnaders del har man dock inte mätt bredden på varje dörr, och vi vet inte heller om eventuella avvikelser i tröskelhöjder. Även en del av gårdsområdenas lösningar kan eventuellt orsaka svårigheter för rörligheten (t.ex. att rutterna inte är asfalterade). I nya byggnader har dessa aspekter beaktats automatiskt vid byggskedet.

 

Skolbyggnader

Borgby skola
Linnanbrinken 12, 04130 SIBBO
Byggår 1901/1984

 • Inte tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Luft-vattenvärmepump

 

Boxby skola
Spjutsundsvägen 71, 01190 BOX
Byggår 1990

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Luft-vattenvärmepump
 • Solpaneler


Enter

Stora Byvägen 14, 04130 SIBBO
Byggår 2007

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Hiss
 • Fjärrvärme

 

Gumbostrands skola
Gumbovägen 210, 01120 SÖDERKULLA
Byggår 1920

 • Inte tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Oljevärme/elvärme

 

Jokipuiston koulu (nr 11)
Pilvilinnavägen 7, 04130 SIBBO
Byggår 1938/2008

 • Tillgänglig (delvis)
 • Hiss (gamla delen)
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Kyrkoby skola
Stora Byvägen 3, 04130 SIBBO
Byggår 1956

 • Tillgänglig (delvis)
 • Trapphiss
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme
 • Verksamheten delvis i en paviljong på gården

 

Leppätien koulu
Envägen 12, 04130 SIBBO
Byggår 2002/2012

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Lukkarin koulu
Klockarvägen 2, 04130 SIBBO
Byggår 1987/2012

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Nickby Hjärta
Stora Byvägen 8, 04130 SIBBO
Byggår 2016/2021

 • Tillgänglig
 • Hiss
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Norra Paipis skola
Paipisvägen 1098, 04170 PAIPIS
Byggår 1910/1998

 • Tillgänglig (sidobyggnad)
 • Fläktventilation
 • Oljevärme

 

Salpar skola
Salparvägen 11, 01180 KALKSTRAND
Byggår 1954

 • Inte tillgänglig
 • Självdragsventilation
 • Oljevärme

 

Sibbo gymnasium
Stora Byvägen 6, 04130 SIBBO
Byggår 1987

 • Tillgänglig
 • Hiss
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Sibbo skolcentrum C-huset
Stora Byvägen 8 C, 04130 SIBBO
Byggår 1972

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Sipoonlahden koulu
Söderkulla skolväg 7, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 2009/2019

 • Tillgänglig
 • Hiss
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Södra Paipis skola och daghem
Skolbacken 50, 04170 PAIPIS
Byggår 1923/1955

 • Inte tillgänglig
 • Självdragsventilation
 • Oljevärme

 

Talman paviljongbyggnader (I och II)
Satotalmavägen 11, 04240 TALLMO
Byggår 1954/1999/2017/2021

 • Inte tillgänglig (endast delvis)
 • Fläktventilation
 • Oljevärme/elvärme

 

Wessmanhuset
Stora Byvägen 8 H, 04130 SIBBO
Byggår 2001

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Daghemsbyggnader

Hansaksen päiväkoti och Wilenius
Hansasvägen 3, 01150 SÖDERKULLA
Byggår daghem 1997/2013
Byggår Wilenius 1920

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Jordvärme/elvärme

 

Nickby gårds daghem
Tegvägen 8, 04130 SIBBO
Byggår 2006

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Elvärme

 

Klockars – Nickby barnträdgård
Stora Byvägen 17, 04130 SIBBO
Byggår 1940

 • Inte tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Luft-vattenvärmepump

 

Lehmuslinnan päiväkoti (nr 4)
Åparksbågen 5, 04130 SIBBO
Byggår 1915

 • Inte tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Maaniityn päiväkoti – Landsängens daghem
Lärdomsvägen 1, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 1988

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Metsätien päiväkoti

Skogsvägen 12, 04130 SIBBO
Byggår 2009

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Mäntymäen päiväkoti
Tallbackavägen 3, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 2003

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Nickby daghem
Norra Skolvägen 3 A, 04130 SIBBO
Byggår 1976/1996

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Daghemmet Lillhjärtat
Södra Skolvägen 3, 04130 SIBBO
Byggår 2019

 • Tillgänglig
 • Hiss
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Daghemmet Miili
Tasträskvägen 9, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 2011

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Solåker
Norra Skolvägen 3 B, 04130 SIBBO
Byggår 1920

 • Inte tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Paviljongdaghemmet i Västerskog
Vesterängsvägen 24, 01120 Västerskog
Byggår 2023

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Elvärme


Talman päiväkoti (hyrd)

Satotalmavägen 21, 04240 Talma
Byggår 2016

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Luft-vattenvärmepump

 

Taasjärven päiväkoti (hyrd)
Tasbyvägen 22, 01150 Söderkulla
Byggår 2017

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

Förvaltningsbyggnader

Sockengården (hyresfastighet)
Klockarbackavägen 2, 04130 SIBBO
Byggår 1998

 • Tillgänglig (delvis)
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Samhällshuset (hyresfastighet)
Mårtensbyvägen 94, 04130 SIBBO
Byggår 1994

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Elvärme

 

Artturi (arrenderad)
Norra Skolvägen 3 C, 04130 SIBBO
Byggår 2016

 • Tillgänglig (1 våningen)
 • Fläktventilation
 • Elvärme

Social- och hälsostationsbyggnader

Nickby social- och hälsostation
Jussasvägen 14, 04130 SIBBO
Byggår 1980/2007/2013

 • Tillgänglig
 • Flera hissar
 • Kafeteria
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Sibbo seniorcenter
Jussasvägen 18, 04130 SIBBO
Byggår 1920/1930/1952/1992

 • Tillgänglig
 • Flera hissar
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Fast. Ab Tallbacka – Tandvård och Söderkulla bibliotek
Amiralsvägen 2, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 2009

 • Tillgänglig
 • Hiss
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Amiraali – Söderkulla social- och hälsostation (hyresfastighet)
Amiralsvägen 4 A ja B, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 2023

 • Tillgänglig
 • Hiss
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Östanåparkens område

Lehmuslinnan päiväkoti (nr 4)
se Daghemsbyggnader


Trädgårdsmästarens stuga (nr 16)  

Pilvilinnavägen 4, 04130 SIBBO
Byggår 1914

 • Inte tillgänglig
 • Självdragsventilation
 • Fjärrvärme

 

Växthuset (nr 17)
Pilvilinnavägen 4, 04130 SIBBO
Byggår 1937

Lagerbyggnad (nr 18) 
Pilvilinnavägen 4, 04130 SIBBO
Byggår 1914

 

Lagerbyggnad (nr 19)   
Pilvilinnavägen 3, 04130 SIBBO
Byggår 1914

 

Gamla vattenverket (nr 26)
Gamla vattentornsbacken 3, 04130 SIBBO
Byggår 1957

 

Festsalen (nr 29)  
Gamla vattentornsbacken 1, 04130 SIBBO
Byggår 1939

 • Tillgänglig (trapphiss till 2 våningen)
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Rotfruktskällaren (nr 30) 
Nickbyvägen, 04130 SIBBO
Byggår 1969

 

Artborg (nr 35)
Pilvilinnavägen 2, 04130 SIBBO
Byggår 1938

 • Tillgänglig (delvis)
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Jordkällaren (nr 36)  
Pilvilinnavägen 7, 04130 SIBBO
Byggår 1925

 

Bunkern (okänt nummer)
Pilvilinnavägen 7, 04130 SIBBO


Jokipuiston koulu (nr 11)

se Skolbyggnader

 

Gamla svingården (nr 51)
Plantvägen 4, 04130 SIBBO
Byggår 1960

 • Inte tillgänglig
 • Fläktventilation/Självdragsventilation
 • Oljevärme

 

Höladan och ladugården
Oljevägen 78–80, 04130 SIBBO

Söderkulla gårds område

Söderkulla gårds område
Söderkullavägen 701, 01150 SÖDERKULLA

På området finns en huvudbyggnad (cirka 1908), ett gammalt spannmålsmagasin (från 1800-talet), en utescen, en inspektorsbostad (”Pehtoorin tupa”, från 1800-talet) samt en gammal ladugård (cirka 1920) och ett gammalt hönshus (ung. 1880).

Huvudbyggnaden har hiss och handikapptoalett, men den fyller inte tillgänglighetskraven till alla delar (t.ex. dörröppningarna är för smala).

Affärs- och klubblokaler

Bostads Ab Svedjeland – Affärslokal D32
Jussasvägen 1–3, 04130 SIBBO

Bostads Ab Sibbo Västergård – Affärslokal P25
Söderkulla torg 3, 01150 SÖDERKULLA

Torpparken Bostads Ab – Klubblokal B13
Torpvägen 14, 01150 SÖDERKULLA

Villa Bubbis
Bubbisvägen 1, 04130 SIBBO

Övriga byggnader

Skolcentret i södra Sibbo / Lärdomsvägen 6 A (huvudbyggnaden)
Lärdomsvägen 6 A, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 1972/1992

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Skolcentret i södra Sibbo / Rödluvan – sidobyggnaden
Lärdomsvägen 6 B, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 1999/2001

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Elvärme

 

Lilla Villan – Gamla kommunalhuset
Jussasvägen 16, 04130 SIBBO
Byggår 1890

 • Tillgänglig (restaurangen och salen i 1 våningen)
 • Fläktventilation/Självdragsventilation
 • Elvärme

 

F.d. daghemmet Lillbonden
Storbondsvägen 6, 04130 SIBBO
Byggår 1971

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Oljevärme

 

Lövhyddan
Kassiviksvägen 99-16, 01180 KALKSTRAND
Byggår 1920

 • Inte tillgänglig
 • En villa för sommarbruk
 • Självdragsventilation

 

Allaktivitetshallen
Klockarvägen 5, 04130 SIBBO
Byggår 2004

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Mårtensby skola
Mårtensbyvägen 485, 04240 TALLMO
Byggår 1930

 • Inte tillgänglig
 • Självdragsventilation
 • Oljevärme

 

Nickby ungdomsgård
Bubbisvägen 2, 04130 SIBBO
Byggår 1983

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Elvärme

 

Nickby gamla brandstation
Jussasvägen 15, 04130 SIBBO
Byggår 1930/1978

 • Inte tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Sibbo räddningsstation
Brandslangen 3, 04130 SIBBO
Byggår 2023

 • Tillgänglig (delvis)
 • Fläktventilation
 • Jordvärme

 

Instituthuset B1
Stora Byvägen 8, 04130 SIBBO
Byggår 1920

 • Inte tillgänglig
 • Självdragsventilation
 • Fjärrvärme

 

Huvudbiblioteket
Norra Skolvägen 2, 04130 SIBBO
Byggår 1983

 • Tillgänglig (förutom bibliotekets loft)
 • Fläktventilation
 • Fjärrvärme

 

Banstugan
Stora Byvägen 38, 04130 SIBBO
Byggår 1920

 • Inte tillgänglig
 • Självdragsventilation
 • Oljevärme

 

Tasträsk bystuga
Tasbyvägen 32, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 2015

 • Tillgänglig
 • Fläktventilation
 • Elvärme

 

Vävhult / ladugården
Jussasvägen 20, 04130 SIBBO
Byggår 1920

 • Tillgänglig (delvis)
 • Självdragsventilation
 • Fjärrvärme

 

Aravahuset
Norra Skolvägen 1, 04130 SIBBO
Byggår 1952

 

Fixgård
Gårdsvägen 69, 04130 SIBBO
Byggår 1800

 

Gesterby skola
Matbackavägen 4, 04130 SIBBO
Byggår 191

 

Simsalö gamla skola
Simsalö, 01120 VÄSTERSKOG
Byggår 1892

 

Blåa hallen (arrenderad)
Mårtensbyvägen 94, 04130 SIBBO

 

Sommarbostaden på Takvedaholmen
På ön Takvedaholmen i Sibbo skärgård

 

Hälsovägen 1 – byggnaderna
Hälsovägen 1, 01150 SÖDERKULLA
Byggår 1962

 

Gamla Sockengården
Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO
Byggår 1956/1990

 

Gamla depån
Stationsvägen 17, 04130 SIBBO
Byggår 1975

 

Lokalerna på kartan