Välfärdsområdesvalet i Sibbo 2022

 

Välfärdsområdesval förrättas i Finland söndagen den 23 januari 2022 kl. 9.00–20.00.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 3.12.2021. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, kan framställa rättelseyrkande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 7.1.2022.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 12–18.1.2022 på följande fasta förhandsröstningsställen:

Sibbo huvudbibliotek, Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo och

Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

onsdag–fredag 12–14.1 kl 9.00–18.00
lördag–söndag 15–16.1 kl 10.00–18.00
måndag–tisdag 17–18.1 kl 9.00–20.00

Ambulerande förhandsröstning ordnas enligt följande:

Södra Paipis skola, Skolbacken 50 onsdag 12.1 kl 17–20
Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432 torsdag 13.1 kl 17–20
Hindsby Byagården, Martisvägen 66 lördag 15.1 kl 12–15
Simsalö skola, Simsalö söndag 16.1 kl 12–15
Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83 söndag 16.1 kl 12–15
Salpar skola, Salparvägen 11 måndag 17.1 kl 17–20
Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22 tisdag 18.1 kl 17–20

Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. Mera information på adressen https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/se/aanestyspaikat.html.

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen.  Anmälan kan göras antingen per telefon eller brev till Centralvalnämnden i Sibbo (kontaktuppgifter nedan) senast tisdag 11.1.2022 före kl. 16.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 23.1.2022 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Röstningsställen:

  1. Paipis, Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098
  2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11
  3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6
  4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12
  5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17
  6. Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu), Söderkulla skolväg 7
  7. Box, Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

Väljaren ska beakta

Väljaren måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

Användning av munskydd rekommenderas i vallokalerna. Rösta endast symtomfri.

Anvisningar till väljarna om att rösta tryggt trots coronan finns på justitieministeriets webbplats: https://vaalit.fi/sv/coronaanvisningar-for-valjarna-i-valfardsomradesvalet.

 

Centralvalnämnden i Sibbo kommun

Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo

tfn 050 432 5408

Sibbo 4.1.2022

 

Senast uppdaterad 03.01.2022