Utvidgandet av Sipoonkorven kansallispuisto, Forststyrelsen

Kungörelse 28.4.2023

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Sipoonkorven kansallispuisto i Sibbo kommun.

Till skyddsområdesfastigheten 753-891-1-2 Sipoonkorven kansallispuisto har genom styckning bifogats av fastigheterna 753-409-1-13 Landsängskärr, 753-409-2-62 Petaksen metsä, 753-409-2-64 Slätbackaskogen, 753-409-4-17 Kurasskog, 753-409-4-20 Dalderskärrskogen, 753-413-1-28 Helgametsä, 753-413-1-30 Fiskträskskogen, 753-413-1-34 Kalkisbacka, 753-413-1-39 Hattu, 753-413-5-26 Degermossan, 753-413-12-8 Aspskog, cirka 20,7 hektar av fastigheten 753-409-13-33 Haraldsskog och cirka 42,3 hektar av fastigheten 753-409-35-12 Samoilualue.

TNro 2022-686370, registrerat 30.3.2023.

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Asko Ijäs, puh. 0206394203

Forststyrelsen

Senast uppdaterad 28.04.2023