Utvidgandet av Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue, Forststyrelsen

Kungörelse 28.4.2023

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue i Sibbo kommun.

Till skyddsområdesfastigheten 753-891-1-1 Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue har genom styckning bifogats cirka 5,1 av fastigheten 753-430-30-23 Metsä-Martis.

TNro 2022-685929, registrerat 20.12.2022.

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Asko Ijäs, puh. 0206394203

Forststyrelsen

Senast uppdaterad 28.04.2023