Utvidgandet av Kummelbergenin luonnonsuojelualue

 

Kungörelse 29.12.2021 

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Kummelbergenin luonnonsuojelualue i Sibbo.

Till skyddsområdesfastigheten 753-891-1-4 Kummelbergenin luonnonsuojelualue har genom styckning bifogats 2,3283 ha av det outbrutna området av fastigheten 753-426-1-184 Björkbacka n:o 2.

Till skyddsområdesfastigheten 753-891-1-4 Kummelbergenin luonnonsuojelualue har genom styckning bifogats 2,2668 ha av det outbrutna området av fastigheten 753-426-1-276 Björkbacka n:o 1

Till skyddsområdesfastigheten 753-891-1-4 Kummelbergenin luonnonsuojelualue har genom styckning bifogats 1,5303 ha av det outbrutna området av fastigheten 753-426-14-49 Aspudd I.

TNro 2021-656244, registrerat 23.10.2021.

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Asko Ijäs, puh. 0206394203

Forststyrelsen

 

Senast uppdaterad 29.12.2021