Utarrenderande av åkerområden

 

Sibbo kommun utarrenderar ca 190 ha åkerområden för odlingsändamål till högstbjudande vid en auktion som hålls i Topeliussalen, Norra skolvägen 2 i Nickby, onsdagen den 27 oktober 2021 kl. 12.00.

Föranmälan senast 26 oktober 2021 kl 16.00. Du måste bevisa din identitet på auktionen. Anmälningar och tilläggsuppgifter:
markanvändingsexpert Janne Juslin 0404806292 e-post: janne.juslin@sipoo.fi

Det är möjligt att bekanta sig med materialet på Sibbo kommuns webbplats på adressen: https://www.sipoo.fi/sv/utarrenderande-av-akeromraden/

Sibbo 7.10.2021
Tomtchefen

 

Senast uppdaterad 13.10.2021