Uppbådskungörelse 2023 – Försvarsmakten, Nylands regionalbyrå

 

Med stöd av Värnpliktslagen (1438/2007) och Statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2005 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område år 2023.

Kungörelse (pdf)

Kontaktuppgifter, närmare information och ansökningsblanketter: www.forsvarsmakten.fi / uudenmaanaluetoimisto@mil.fi

 

Senast uppdaterad 28.02.2023