Understöd till organisationer som fungerar inom social- och hälsovården

 

Av ansökan bör framgå verksamhetens art, kostnader och annat som kan påverka understödets storlek. Speciellt bör framgå i vilken utsträckning verksamheten sker i Sibbo, ifall även andra orter omfattas av den.

Fritt formulerad ansökan riktas till Social- och hälsovårdsavdelningen, PB 7, 04131 SIBBO.

Ansökningstid för social- och hälsovårdsverksamhet t.o.m. 31.3 kl. 15:30.

Tilläggsinfo: Marina Forsström, tfn 050 360 3840, marina.forsstrom(at)sipoo.fi

 

Social- och hälsovårdsutskottet

Sibbo 18.2.2022

 

Senast uppdaterad 16.02.2022