Underhållsbidrag för enskilda vägar 2021

 

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas mellan tiden 1.3.- 6.4.2021. Ansökningar som kommer efter det tas inte i beaktande.

Ansökningarna riktas till: Tekniska utskottet i Sibbo/Underhållsbidrag för enskilda vägar, PB 7, 04131 SIBBO.

En elektronisk blankett finns att fylla i på Sibbo kommuns nätsidor www.sibbo.fi där den kan skickas elektroniskt inklusive bilagor. Man kan också skriva ut blanketten och fylla i den traditionellt med penna.

Tekniska utskottet

Sibbo den 25 februari 2021

Kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 25.02.2021