TM3 Talma Hills fritidsbostäder, detaljplan

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 14.12.2020 § 309 godkänt TM3 Talma Hills fritidsbostäder, detaljplanen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 22 december 2020 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen

Sibbo 23.12.2020

Protokoll 14.12.2020 / Paragraf 309

Senast uppdaterad 23.12.2020