TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo, förslag framlagt

 

Kommunstyrelsen beslutade 30.1.2023 att lägga fram förslaget till detaljplan för Trä-Tallmo. Detaljplanen gör det möjligt att flytta gamla timmerhus till området och bygga nya traditionella hus. Tillsammans med planområdet Tallmobågen fungerar detaljplanen som en utgångspunkt för utvecklingen av stationsområdet i Tallmo. Som en del av planarbetet har man också utrett möjligheten att komplettera egnahemsstrukturen på de fastigheter som gränsar till kommunens markområde och Blekdalsvägen enligt delgeneralplanelösningen för Tallmo.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 27 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 9.2–13.3.2023 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2). Man kan också bekanta sig med detaljplaneförslaget på kommunens webbplats på adressen http://www.sipoo.fi/tm1.

Eventuella anmärkningar mot planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 13.3.2023 per e-post till adressen registrering@sibbo.fi eller till adressen Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Trä-Tallmos planläggare är anträffbar med tidsbeställning på brandstationen i Tallmo (Talmukka) 1.3.2023 kl. 14.00–18.00. Tidsbeställning per telefon på numret 046 921 4938.

Mer information ger planläggare Jenny Hölttä, tfn 046 921 4938, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo den 9 februari 2023

 

Senast uppdaterad 08.02.2023