Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 4.3.2022

 

Välfärdsområdesfullmäktiges möte kan följas direkt på webben tisdagen den 8 mars

Välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde håller sitt första möte i Konstfabriken i Borgå tisdagen den 8 mars klockan 18–22.

Föredragningslistan för mötet har publicerats på välfärdsområdets webbplats. Avdelningschef Kari Hakari från social- och hälsovårdsministeriet hälsar välfärdsområdesfullmäktige i början av evenemanget. Områdesfullmäktiges möte kan följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen.

De som kommer till platsen rekommenderas att använda munskydd och att sörja för god hand- och hostningshygien för att säkerställa hälsosäkerhet.

Välfärdsområdesstyrelsen som ska utses vid fullmäktiges möte sammanträder för första gången i Konstfabriken i Borgå torsdagen den 17 mars. Välfärdsområdesstyrelsens möten är inte offentliga.

Länkar

Föredragningslista och bilagor

YouTube stream 8.3.2022 https://youtu.be/K-n3ziaLRoE

 

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 04.03.2022