Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 30.12.2021

 

Det temporära beredningsorganets beslut 30.12.2021 

Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde godkände budgeten för år 2022 men slår samtidigt fast att finansieringen inte är tillräcklig. Statsunderstöden inklusive basfinansiering och ICT-finansiering är totalt 8 262 265,97 euro och verksamhetsutgifterna enligt budgeten är också 8 262 265,97 euro år 2022. Utan tilläggsfinansiering är det inte möjligt att förverkliga den nödvändiga ICT-helheten enligt den planerade tidsplanen före utgången av 2022.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 30.12.2021