Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 28.12.2021

 

Bekanta dig med kandidater för Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

Uppgifter om kandidaterna i välfärdsområdesvalet har publicerats i informations- och resultattjänsten för val den 23 december 2021. I välfärdsområdesvalet får den röstberättigade rösta endast på en kandidat som har ställts upp i det egna välfärdsområdet. Den röstberättigades välfärdsområde bestäms enligt hens hemkommun. Bekanta dig också med partiernas och kandidaternas egen valreklam.

Röstberättigade vid välfärdsområdesvalet är finska medborgare som bor i ett välfärdsområde och som är minst 18 år senast på valdagen den 23 januari 2022. De röstberättigade får med posten en anmälan om rösträtt under december månad. Om den röstberättigade har bett att få myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

valdagen den 23 januari 2022 får man rösta endast på det röstningsställe som anges i den rösträttsanmälan som man har fått med posten. Under förhandsröstningstiden 12–18 januari 2022 får man rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst.

Det val som förrättas söndagen den 23 januari 2022 är Finlands första välfärdsområdesval. I välfärdsområdesvalet väljs representanter också till Östra Nylands välfärdsområdes-fullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för att ordna socialvård och hälso- och sjukvård och för att organisera räddningsverksamheten i välfärdsområdena från ingången av 2023. Välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete den 1 mars 2022.

Kandidater i Östra Nylandsvälfärdsområde på valens informations- och resultattjänst

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ostranyland.fi

 

Senast uppdaterad 28.12.2021