Sipoon Humus Oy, tillstånd att bryta och krossa sten i Sibbo

Kungörelse

Dnr 86/2021

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har beviljat Sipoon Humus Oy marktäkts- och miljötillstånd för stenbrtyning och -krossning i Nyckby, Oljevägen 588 viklket inkluderar fastigheterna Petersbo 753-423-6-175,  Chrissebo 753-423-6-176 och Stormosseskogen 753-423-6-177. Beslutet innefattar också tillstånd för inleda verksamheten trots eventuellt överklagande.

Beslutet 25.8.2022  § 100 och besvärsanvisning finns framlagda på Sibbo kommuns och Borgå stads webbplatser samt på adressen www.julkipano.fi under tiden 2.9 – 10.10.2022.

Besvärstiden utgår 10.10.2022 kl 16.15.

Mer information ger miljöinspektör Anu Juvonen tfn. 050 548 7596

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun

Sibbo 2.9.2022

 

Senast uppdaterad 05.09.2022