Sipoon Humus Oy, lupa louhia ja murskata kalliota Sipoossa

Kuulutus

Dnro 86/2021

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on myöntänyt Sipoon Humus Oy:lle 10 vuodeksi maa-aines- ja ympäristöluvan kallion louhinnalle ja murskaukselle Nikkilässä, osoitteessa Öljytie 588 käsittäen kiinteistöt Petersbo 753-423-6-175, Chrissebo 753-423-6-176 ja Stormosseskogen 753-423-6-177. Päätös sisältää myös toiminnan aloittamisluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös 25.8.2022 § 100 valitusosoituksineen on nähtävillä 2.9 – 10.10.2022 Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi

Valitusaika päättyy 10.10.2022 klo 16.15.

Lisätietoja antaa Anu Juvonen p. 050 548 7596

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoo 2.9.2022

 

Viimeksi muokattu 05.09.2022