Sibbo ungdomsfullmäktiges möte 27.10.2022

 

Ärendelista

1. Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
5. Ungdomsfullmäktiges munktröjor
6. Samarbete med Borgå ungdomsfullmäktige
7. Ungdomsfullmäktiges fritidsutflykt
8. Roskapanten
9. Övriga ärenden
10. Följande möten
11. Mötets avslutande

SIBBO 20.10.2022
Ahti Pokkinen
Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad 20.10.2022